BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Đọc Báo Mỗi Ngày

QUÂN ĐỘi TRIỀU TIÊN. 北朝鮮「軍ができてから最も大きな訓練を行った」

Hôm nay chúng ta đã đọc qua bài "Quân đội Triều Tiên". Một vấn đề đang nóng bổng của khu vực châu Á. 北朝鮮「軍ができてから最も大きな訓練を行った」

Xem tiếp

Tranh cử tổng thống Pháp

Hôm nay chúng ta cùng nhau đọc bài về vấn đề nóng bổng "Tranh cử Tổng thống Pháp" フランスの大統領を選ぶ

Xem tiếp

Đọc báo tiếng Nhật mỗi ngày

Nhằm nâng cao khã năng tiếng Nhật (nghe, đọc hiểu) trường sẽ luyện cho học viên du học đọc báo tiếng Nhật mỗi sáng từ 7:30 ~ 8:00. Thông qua những bài báo này học viên còn học được khá nhiều từ vựng, và nắm được thông tin thời sự…

Xem tiếp
Phản hồi của bạn