BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Download tài liệu học tập

TÀI LIỆU NGHE N5 CHO ĐIỆN THOẠI

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 04-12-2018

Tải về

Ôn tập N5 スーパー模試

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 28-09-2017

Tải về

みんなの日本語中級

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 17-01-2017

Tải về

1945 Hán tự thường dụng - tiếng Nhật ( Nhà xuất bản giáo dục)

Dạng file : .pdf
Dung lượng: 2928.61
Ngày đăng: 21-11-2016

Tải về

Tài liệu luyện nghe 聞くN3

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 15-11-2016

Tải về

Tài liệu luyện nói Shadowing N3 (シャドウイング)

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu nghe cho giáo trình 日本語 総まとめN3

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu luyện nói Shadowing N4 (シャドウイング N4)

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu luyện nghe N4 (聴解タスクN4)

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu nghe cho giáo trình N4 (Minna no Nihongo N4)

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu luyện nói Shadowing N5 (シャドウイング)

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu luyện nghe N5 (聴解タスクN5)

Dạng file :
Dung lượng:
Ngày đăng: 23-09-2016

Tải về

Tài liệu nghe cho giáo trình N5 (Minna no Nihongo N5)

Dạng file : .zip
Dung lượng: 1550.16
Ngày đăng: 21-09-2016

Tải về
Phản hồi của bạn