BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :
 • Tin giáo dục
 • Thông tin Việt - Nhật
 • Ngoại khóa
 • Giới thiệu việc làm
 • Tuyển dụng
 • 31-10-2016
  [ひとつ、ふたつ、みっつ]  [数字]人/台/枚/回/分/時間/日/週間/ヶ月/年  [名詞]だけ
 • 31-10-2016
   [名詞]があります/います。(存在)  [場所]に[名詞]があります / います。  [名詞]は[場所]にあります / います。  [名詞]や[名詞](など)
 • 31-10-2016
   [名詞]が分かります / あります(所有)  [名詞]が[好き/ 嫌い/ 上手/ 下手]です。 / どんな[名詞]  よく / だいたい / たくさん / 少し / あまり / 全然  [文章]から、[文章] / どうして / [文章]から。
 • 20-06-2017
  ✨✨✨Hot Hot Sắp đến kỳ thi JLPT - Ad gởi các bạn bộ đề thi năng lực tiếng Nhật 日本語模擬試験. N5 - N4 - N3
 • 28-11-2016
  *Đề nghị thí sinh xem Danh sách dự thi Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật quốc tế JLPT đợt II ngày 4/12/2016 (bao gồm họ tên, số báo danh và phòng thi) tại đường link cụ thể ở bên trên:
 • 23-10-2016
  12 Mẹo làm bài thi Đọc Hiểu Mẹo 1: [Câu hỏi hỏi về nội dung và lý do của phần được gạch dưới, sẽ có gợi ý nằm ở ngay trước hoặc sau nội dung được gạch dưới] Rất hiếm khi phần gợi ý trả lời nằm xa phần gạch dưới. Hầu hết các trường hợp nếu đọc qua nội dung ngay trước và sau phần gạch dưới, bạn sẽ tìm được câu trả lời. Bạn hãy đọc kỹ phần nội dung ngay trước và sau phần gạch dưới xem sao nhé! Mẹo 2: [Cần xem kỹ nội dung nếu xuất hiện dạng câu nghi vấn phủ định “Chẳng phải là…hay sao?”]
Phản hồi của bạn