BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Lịch khai giảng

Khai giảng tháng 10/2019

17-10-2019
3605
NHẬT NGỮ KOKORO THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP/CẤP TỐC
  • LỚP N5 - SƠ CẤP 2 (Dành cho HV đã học xong bài 11 Minna no Nihongo)
Thời gian: Thứ 3-5-7 (18:30 ~ 21:00)
Khóa học: 3.5 tháng
Ngày khai giảng: 17/10/2019
  • LỚP N4 - CẤP TỐC (Dành cho HV đã học xong N5)
Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6 (8:00 ~ 11:15)
Khóa học: 3.5 tháng
Ngày khai giảng: 28/10/2019

Liên hệ ghi danh:
Nhật ngữ Kokoro - Du học Nhật Bản
794 - 796 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Địa chỉ mới: 26 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng

Facebook: https://www.facebook.com/nhatngukokoro/

Phản hồi của bạn