BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Chương trình đào tạo

Trung Cấp - N3, N2

19-08-2016
5545

  Trung cấp tiếng Nhật: sau khi học viên đạt trình độ sơ cấp tương đương N4, để nâng cao hơn khả năng tiếng Nhật, sử dụng những câu từ phức tạp hơn các học viên phải đạt được trình độ trung cấp trở lên. Ở mực độ này thật sự các bạn đã cảm nhận được tiếng Nhật. Nắm được các kiến thức cơ bản về phong tục tập quán sinh hoạt của người Nhật. Có thể viết được luận văn ngắn. Có thể truyền đạt cho người khác một cách chính xác những nội dung mình muốn nói, đạt được khoảng 1000 từ hán tự.
Trung cấp: gồm 24 bài từ bài 1 đến bài 24 của giáo trình trung cấp Minna no Nihongo tương đương N3 .

  
Thời gian và chương trình đào tạo:Phản hồi của bạn