BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Chương trình đào tạo

Lớp Doanh Nghiệp

19-08-2016
2148

Kính gửi các quý doanh nghiệp.

Để đáp ứng cho nhu cầu học tiếng Nhật theo chương trình mong muốn của quý doanh nghiệp, về thời gian, địa điểm cũng như chương trình đào tạo. Trung tâm KOKORO sẵng sàng tiếp nhận hợp đồng dạy riêng cho quý doanh nghiệp. Địa điểm học tại trung tâm KOKORO hoặc tại doanh nghiệp của quý vị, thời gian theo yêu cầu. Ngoài chương trình chuẩn được biên soạn, quý doanh nghiệp có thể đưa vào các từ chuyên môn phục vụ cho mục đích công việc của doanh nghiệp mình.

+ Hiện nay Trung tâm Nhật ngữ KOKORO đã và đang đào tạo cho:

- Công ty FPT - Software

- Công ty FUKUKAWA

- Công ty NIWA DAI

- Công ty HINO
- Công ty COSMO
- V.vPhản hồi của bạn