BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Tin tức - Sự kiện

KOKORO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2019

Trung tâm Nhật ngữ có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự cho quý 3 năm 2019

Xem tiếp

Học từ vựng chủ đề

Hôm nay, mời các bạn cùng Kokoro học thêm một số từ mới thật quen thuộc trong gia đình nhé. Chỉ cần mỗi ngày 10 từ vựng, vốn từ và khả năng tiếng Nhật của bạn sẽ được cải thiện đấy ^^

Xem tiếp

Đề Thi JLPT N5 - N4 - N2

✨✨✨Hot Hot Sắp đến kỳ thi JLPT - Ad gởi các bạn bộ đề thi năng lực tiếng Nhật 日本語模擬試験. N5 - N4 - N3

Xem tiếp

✨✨✨Trường Nhật ngữ KOKORO tổ chức kỳ thi thử năng lực tiếng Nhật trình độ N5, N4.

✨✨✨Trường Nhật ngữ KOKORO tổ chức kỳ thi thử năng lực tiếng Nhật trình độ N5, N4. Nhanh tay đăng ký sớm từ hôm nay đến 21/06/2017 (giới hạn số lượng đăng ký). ⚡⚡⚡ Ngày Thi 24/06/2017. ✨

Xem tiếp

TUYỂN NHÂN VIÊN

Trường Nhật ngữ KOKORO thông báo tuyển nhân viên biết tiếng Nhật

Xem tiếp

QUÂN ĐỘi TRIỀU TIÊN. 北朝鮮「軍ができてから最も大きな訓練を行った」

Hôm nay chúng ta đã đọc qua bài "Quân đội Triều Tiên". Một vấn đề đang nóng bổng của khu vực châu Á. 北朝鮮「軍ができてから最も大きな訓練を行った」

Xem tiếp

Tranh cử tổng thống Pháp

Hôm nay chúng ta cùng nhau đọc bài về vấn đề nóng bổng "Tranh cử Tổng thống Pháp" フランスの大統領を選ぶ

Xem tiếp

Đọc báo tiếng Nhật mỗi ngày

Nhằm nâng cao khã năng tiếng Nhật (nghe, đọc hiểu) trường sẽ luyện cho học viên du học đọc báo tiếng Nhật mỗi sáng từ 7:30 ~ 8:00. Thông qua những bài báo này học viên còn học được khá nhiều từ vựng, và nắm được thông tin thời sự…

Xem tiếp

Khai trương Văn phòng tư vấn du học Nhật Bản – KOKORO- Tam Kỳ , Quảng Nam

Ngày 09-04, tại Văn phòng tư vấn du học Nhật Bản – Tam Kỳ Quảng Nam tổ chức lễ khai trương chính thức đi vào hoạt động. Đại diện một số đơn vị, phụ huynh đến dự lễ. Chi nhánh Văn phòng tư vấn du học Nhật Bản – Tam Kỳ Quảng…

Xem tiếp

THÔNG BÁO KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT QUỐC TẾ JLPT NGÀY 02/07/2017 TẠI ĐÀ NẴNG

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức "Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Quốc tế JLPT lần 1 năm 2017" tại Đà Nẵng vào ngày 02/07/2017. Chúng tôi xin được thông báo…

Xem tiếp

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ THI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT QUỐC TẾ JLPT ĐỢT II NGÀY 4/12/2016

*Đề nghị thí sinh xem Danh sách dự thi Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật quốc tế JLPT đợt II ngày 4/12/2016 (bao gồm họ tên, số báo danh và phòng thi) tại đường link cụ thể ở bên trên:

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第12課

[名詞/な形]でした/じゃありませんでした  [い形]かったです/くなかったです  [名詞]より[形容詞]です。 / どちらが[形容詞]ですか。  [名詞]で[疑問詞]が一番[形容詞]ですか。

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第11課

[ひとつ、ふたつ、みっつ]  [数字]人/台/枚/回/分/時間/日/週間/ヶ月/年  [名詞]だけ

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第10課

 [名詞]があります/います。(存在)  [場所]に[名詞]があります / います。  [名詞]は[場所]にあります / います。  [名詞]や[名詞](など)

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第9課

 [名詞]が分かります / あります(所有)  [名詞]が[好き/ 嫌い/ 上手/ 下手]です。 / どんな[名詞]  よく / だいたい / たくさん / 少し / あまり / 全然  [文章]から、[文章] / どうして / [文章]から。

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第8課

[形容詞]です /  [な形容詞]じゃありません / [い形容詞]くないです。  [形容詞][名詞] / とても / あまり  [名詞]はどうですか。 / [名詞]はどんな[名詞]ですか。  [文章]が、[文章]。 / どれ

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第7課

[道具]で[動詞]  [単語/文章]は○○語で何ですか。  [人]にあげます / 貸します / 教えます  [人]にもらいます / 借ります / 習います  もう[動詞]ました

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第6課

[名詞]を[動詞] / 何をしますか。  [場所]で[動詞] / [動詞]ませんか。 / [動詞]ましょう。

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第5課

 [場所]へ行きます / 来ます / 帰ります  どこへ / どこ(へ)も[動詞否定]  [交通手段]で行きます / 来ます / 帰ります  [人・動物]と[動詞] / 1人で[動詞] / いつ

Xem tiếp

みんなの日本語の教案 第4課

[数字]時[数字]分です。  [動詞]ます / ません / ました / ませんでした  [時間]に[動詞] / [曜日](に)[動詞] / [昨日…][動詞]  [名詞]から[名詞]まで / [名詞]と[名詞]

Xem tiếp
Phản hồi của bạn